DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG - IN CHUYỂN NHIỆT KHẢI
  Địa chỉ: 64/15i Trần Phú, Phường 4, TPVL, Vĩnh Long
  ĐT: 0768.744.868    www.aodepvn.com